فلسفه اسلامی و امروز ما

تاریخ ثبت آلبوم : 20 شهریور 1393 11:20

تعداد بازدید : 1304

کلید واژه : حکمت عملی،خواندن فلسفه

توضیحات : فایلی که مشاهده میفرمایید، مصاحبه "همایش مکتب فلسفی اصفهان" با آقای دکتر امامی جمعه در تاریخ 92/12/10 در رابطه با موضوع " ارتباط فلسفه با تمدن اسلامی" میباشد.

فایلهای مرتبط
آلبومهای مرتبط